Legislatie

Reclamatie ambrozia: sesizarea terenurilor cu ambrozie

Având în vedere recenta modificare a legi nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, mai jos aveți un model de reclamatie a ambroziei ce poate fi adresată Primăriei de care aparține acel teren.

Sesizarea ambroziei trebuie să includă toate datele de identificare ale petentului, să fie tiparită, semnată olograf și transmisă scanată pe email sau depusă la registratura Primariei de care aparține acel teren. Dacă nu ați primit în două zile lucrătoare pe e-mail un răspuns cu numărul de înregistrare, sunați la telefon Primăria respectivă, cereți la Registratură și solicitați să vă comunice pe e-mail numarul de înregistrare, sau depuneți varianta tiparită la Registratura Primariei.

Coordonatele GPS ale poziției dvs. pot fi găsite cu o aplicație a telefonului, precum este GPS Coordonates pentru Android, în momentul în care pozați terenul cu ambrozie.

Modelul il puteți descarca în format editabil Docx de aici.

Stimate domnule Primar,

Subsemnatul(a)__________________, cu domiciliul în localitatea __________________, județul/sector ___, localitatea _______________, str. ______________, nr. __ , bl. ___ , sc. ___, ap.___, telefon de contact ____________, e-mail ________________, în baza O.G. nr. 27/2002, formulez următoarea PETIȚIE prin care vă sesizez prezența plantei Ambrosiei artemisiifolia (Ambrozia) în perimetrul localităţii ___________, strada _____________, nr. ____, (daca e posibil, şi coordonate GPS), conform fotografiei atașate.

Conform Legii nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, „proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane”. Inclusiv beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

În baza art.5 al Legii 62/2018, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau detinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

Prin prezenta petiție vă solicit să dispuneți luarea măsurilor ce se cuvin pentru combaterea buruienii ambrozia de la adresa mai sus menționată, cu respectarea O.G. 27/2002.

Aștept număr de înregistrare pentru prezenta petiție, răspunsul să specifice care au fost măsurile luate de combatere a ambroziei, dacă a avut loc avertizarea sau amendarea proprietarului/utilizatorului terenului, iar răspunsul petiției să îmi fie transmis în copie scanată, la adresa (de e-mail) __________________________________.

 

Petent(ă),
______________

 

Data:
_____.____._________

 

3 comentarii la „Reclamatie ambrozia: sesizarea terenurilor cu ambrozie

  • Am facut foarte multe sesizări cu privire la faptul că AQUATIM nu își face treaba!!!!!!! Tot scriu peste tot și nimic, adică această ,,SOCIETATE Aquatim” nu își strânge frunzele toamna și nu își taie iarba și AMBROZIA (de pe teritoriul său) pe cele 4 străzi care înconjoară sediul său (str. Garofiței, str. Carului, str. frederic Mistral…etc…..etc). Precizez faptul că suntem două persoane în familie cu alergie la ambrozie și nu putem sta în propria curte, deoarece suntem la 4 m de tufele de ambrozie ale AQUATIM. Familia noastră deține un teren care aparține de comuna Moșnița, iar primăria ne-a trimis o somație să tăiem iarba că primim o amendă MARE, am plătit 3000 Ron unei persoane și a tăiat o, DAR PE PRIMĂRIE CINE O AMENDEAZĂ SAU PE AQUATIM, care este plin de PROIECTE bănoase…..???????

  • Problema mea este ca eu vreau să reclam primăria comunei Ineu din județul Bihor, aproape toate terenurile care țin de primărie sunt pline de ambrozie, inclusiv toate marginile drumurilor care străbat comuna.
    În acest caz, cui mă adresez?

  • Bună! Trăiesc in Cordău jud. Bihor si vreau să spun ca pe lângă mine sunt terenuri neângrijite si toamna este plin de ambrozie . Eu sunt alergic la polen vara dar de 5 -7 ani sunt alergic si toamna asta observând de la ambrozia vecinilor care creste in fiecare an fără sa o tundă careva . Rog Primăria Sânmartin să ia măsuri pt ca este irespirabil si toți m multi consăteni se plâng de treaba asta.

Lasă un răspuns