Ambrozia

Model pentru sesizarea terenurilor cu ambrozie din Municipiul București

UPDATE 27.06.2020: Acest model de sesizare a fost înlocuit de cel emis în baza Legii actualizate nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambroziei, vă rog să-l folosiți pe acela: https://www.ambrozia.ro/model-pentru-sesizarea-terenurilor-cu-ambrozie-din-tara/

Având în vedere adoptarea Hotărârii 353 din 30/08/2017 a Consiliul General al Municipiului Bucuresti, privind combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul Municipiului București, mai jos aveți un model de sesizare pentru a solicita autorităților competente să ia măsurile ce se cuvin. 

Către Primăria Municipiului Bucureşti / Primaria Sectorului _

Subsemnatul(a)__________________, cu domiciliul în localitatea __________________, județul/sector ___, localitatea _______________, str. ______________, nr. __ , bl. ___ , sc. ___, ap.___, telefon de contact ____________, e-mail ________________, în baza O.G. nr. 27/2002, formulez următoarea PETIȚIE prin care vă sesizez prezența plantei Ambrosiei artemisiifolia (Ambrozia) în sectorul _____, strada _____________, nr. ____, foto atașat.

Conform Hotărârii 353 din 30/08/2017 a Consiliului Local al Municipiului București, prin care „administratorii domeniului public și privat al municipiului București, precum și persoanele fizice și juridice, titulari sau administratori de terenuri private situate pe teritoriul municipiului București au obligația să desfășoare lucrări de combatere și distrugere a Ambrosiei Artemisiifolia (ambrozia)” și întrucât conform art.7, constatarea și sancționarea contravențiilor revine în sarcina Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București și a primăriilor sectoarelor 1 — 6, prin împuterniciții acestora, vă rog să luați măsurile ce se impun și să îmi comunicați în scris, în termenul legal, care au fost aceste măsuri.

Astept număr de înregistrare pentru prezenta petiție și doresc ca răspunsul la aceasta să îmi fie transmis în copie scanată, la adresa de e-mail _______________.

Petent,
______________

Data,
______________

Sesizarile se pot depune la Registratura Primăriilor de Sector, a Primariei Municipiului Bucuresti, a Polițiilor Locale de Sector sau on-line, pe e-mail sau pe paginile de internet ale acestora.

Primăria Municipiului Bucureşti: http://www.pmb.ro/contact/petitie/petitie.php

Sector 1: http://www.politialocalasector1.ro/contact

Sector 2: http://www.politiacomunitara2.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=70

Sector 3: http://www.politialocala3.ro/Sesizari

Sector 4: http://www.politialocala4.ro/sesizari/

Sector 5: http://www.sector5.ro/contact

Sector 6: https://www.politia6.ro/petitie

Lasă un răspuns