Legislatie

Legea nr. 62/2019 a fost modificată

Pe 24 Iunie, Senatul României a adoptat o suita de modificări ale Legii nr. 62/2019 privind combaterea buruienii ambrozia.

Astfel, cuantumul minim al amenzilor a fost mărit de la 750 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice.

O alta modificare importanta este desemnarea autoritătilor administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul pentru a face verificarea si constatarea nerespectării de către proprietarii sau detinătorii de terenuri. Personalul va fi imputemicit de primar, de către politisti locali sau de către comisari ai Gărzii Nationale de Mediu.

Asta înseamna că nu va mai fi necesară sesizarea prefecturilor ci direct a Primăriilor de pe raza căruia se afla terenul, conform modelului actualizat de sesizare.

Lasă un răspuns